نوشته نمونه

اروند پلاست، تولیدکننده پریفرم،پت و بطری‌های پلاستیکی