طراحی و ساخت قالب بطری

  • کیفیت بالا
  • هزینه مناسب
  • مواد اولیه مورد تأیید سازمان‌های بین المللی
  • مواد اولیه مقاوم و استاندارد
  • استفاده از ماشین‌های مدرن و پیشرفته در تولید